Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

21:45
6196 2726 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess
21:44
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
21:44
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie
10:46
10:46
10:46
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viainto-black into-black
10:44
9043 b161 500
Reposted fromenn0 enn0 viacatchdimoment catchdimoment
10:44
Reposted fromgruetze gruetze viarudosci rudosci
10:40
5050 3f0f 500
10:34
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viamyslodsiewnia myslodsiewnia
10:34
10:34
Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind

June 19 2018

20:56
8819 ea15
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBloodEve BloodEve
20:54
Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
20:15
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodEve BloodEve
20:15
2486 20f0
20:15
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaBloodEve BloodEve
20:10
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBloodEve BloodEve
20:10
0841 fdf1 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
20:10

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl