Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

21:48
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa, gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viapiehus piehus
21:47
21:47
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viaflyingheart flyingheart
21:46
0203 2bdd 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaorelh orelh
21:46
9723 4578 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaorelh orelh
21:44
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamehhh mehhh
21:43
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaNoCinderella NoCinderella
21:43
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamehhh mehhh
21:43
7714 4870 500
Reposted fromsoftboi softboi viaNoCinderella NoCinderella
21:42
Dorastając w tym kraju, trzeźwiejemy z marzeń.
— Koniec Świata, "1980 II" (słowa: Jacek Stęszewski)
Reposted fromzycienakrawedzi zycienakrawedzi viamehhh mehhh
21:41
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaCannonball Cannonball
21:41
4443 1d61 500
21:39
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych.

— Ignacy Karpowicz
21:39
8811 0e73 500
Reposted fromsoftboi softboi viaawaken awaken
21:39
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee, Herbaciarnia Madeline
21:39
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 

March 24 2019

00:17
4958 29b6 500
Reposted fromyikes yikes vianiedoskonalosc niedoskonalosc
00:16
0417 bc8c 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiedoskonalosc niedoskonalosc

March 17 2019

12:30
Spyro Fan Art
This is my first ever drawing on computer. I know, I draw lineart from other image.

September 28 2018

11:46
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl