Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

16:55
9113 64cc
Reposted frommessinhead messinhead viapiehus piehus
16:54
16:53
16:53
Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapoolun poolun
16:50
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viapiehus piehus
16:41
4261 873e 500
Reposted fromZircon Zircon viapiehus piehus
16:39
8445 5f18
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapastelowe pastelowe
16:39
16:33
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaahora ahora
16:31
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viagaypreacher gaypreacher
16:02
6533 0b18
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaedenpath edenpath
16:02
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viaedenpath edenpath

December 26 2017

21:45
3652 866f
Reposted fromoiv13 oiv13 viagdziejestola gdziejestola
21:06
3473 a09a
Reposted frombladeush bladeush viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
21:05
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaWilalena Wilalena
21:04
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viacojest cojest
21:04
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker

November 22 2017

20:46
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vianayantara nayantara
20:45
7331 221f 500
Przeciek
Reposted fromEmisja Emisja viaurbanart urbanart
20:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl