Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

22:33
Fotografie są lekarstwem dla oczu, słowa dla duszy. 
— #41
Reposted fromffina ffina viaSkydelan Skydelan
22:33
Czy już nie ma nikogo, z kim można porozmawiać o filmie, muzyce, czy sztuce? Ludzie żyją bez pasji i nie wiedzą co robić w życiu. Jakaś jebana wegetacja.
Reposted fromkrn krn viacytaty cytaty
22:33
Przeklinać się chce - na tę odległość, na ten czas, na przypadki i decyzje.
— Inga Iwasiów
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viaSkydelan Skydelan
22:32
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaSkydelan Skydelan
22:32
Czasem myślę, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być chociaż trochę zabawny.
— Aleksandra Steć
Reposted fromcorvax corvax viaSkydelan Skydelan
22:32
6721 a5dd 500
Kaja Kowalewska - "Chaos i inne piętra"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
22:32

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland
22:32
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
22:30
0971 5010 500
Reposted fromtonightless tonightless viaSkydelan Skydelan
22:29
7279 6282 500

May 13 2018

22:03
22:01
4530 1388
Reposted frompunisher punisher viadhoop dhoop
22:00
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
22:00
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaimpulsivee impulsivee
22:00
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viagonnabebetter gonnabebetter
21:59
5260 b2a4 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viadobby dobby
21:59
Tak się nie należy żegnać, ale czasem tylko tak można. Trzymaj się, cześć.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie viadobby dobby

April 19 2018

23:04
23:03
Wszyscy na świecie szukają szczęścia, a jest jeden tylko sposób, aby je znaleźć. Trzeba kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych.
— znalezione
23:01
4513 52e5
Reposted fromtichga tichga viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl