Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

05:01
Reposted fromNanaya Nanaya viadiffusedmind diffusedmind
05:00
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadiffusedmind diffusedmind
05:00
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadiffusedmind diffusedmind
04:56
Reposted fromgruetze gruetze viastraycat straycat
04:53
04:51
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife viaanecianow anecianow
04:51
9807 a842 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
04:48
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viagonnabebetter gonnabebetter

September 17 2017

19:09
19:08
19:07
19:06
2354 ef72
19:06
19:05
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie vianawrocka nawrocka
19:05
1031 efd4
Reposted frompasazerka pasazerka vianawrocka nawrocka
19:05
19:04
każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra, przecież...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaamoniak amoniak
19:03
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
19:01
if i die, check my soup. you'll learn everything 
18:57
8061 bfa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl